KRACHT door KUNST is een empowermentworkshopreeks voor slachtoffers van seksueel geweld in de Gemeente Rotterdam. In een kleine groep wordt via een 5-tal workshops gewerkt aan het versterken van empowerment, verbinding, voor jezelf opkomen en zelfcompassie.

De workshops worden technisch begeleid door verschillende kunstenaars. Mijn rol is coachend: ik ben aanspreekpunt voor de deelnemers, luisterend oor indien nodig en ik geef suggesties m.b.t. de interpretatie van de techniek en het beeldend werkstuk.

KRACHT door KUNST is een pilot die mogelijk wordt gemaakt door de Gemeente Rotterdam. Wilt u een deelnemer aanmelden of wilt u zelf meedoen? Stuur dan een mail naar yvonne@kunstzinnigetherapie.info voor meer informatie.