Ouder worden

Bij het ouder worden speelt vaak meerdere problematiek naast elkaar: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, problemen in de motoriek, benauwdheid, angst, eenzaamheid, verlies. Onverwerkte trauma’s uit de jongere jaren (zelfs uit de jeugd) kunnen weer levendig naar boven komen.

Kunstzinnige therapie, individuele benadering

Afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag starten we het traject. Zo kan er biografisch gewerkt worden, waarbij we stap voor stap via de kunstzinnige middelen de verschillende levensfasen doorgaan. Dit kan helend werken en rust en acceptatie bieden. Ook kunnen we werken n.a.v. uw gezonde herinneringen, door deze aandacht te geven wordt uw gezonde kracht versterkt. Deze opdrachten versterken uw draagkracht en vergroten de kwaliteit van leven. U kunt ook bij mij terecht als u in de laatste levensfase terechtgekomen bent en u nog wensen heeft in het creëren van herinneringen voor uw naasten. Dit kan ook voor u helend werken en bijdragen in het voelen van rust en acceptatie.

Kunstzinnige therapie wordt vergoed

Kunstzinnige therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Op uw polis staat hoeveel u vergoed krijgt. Soms is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekering.

Vruchten van het leven, een groepsprogramma 

Naast individueel werken, is er ook een mogelijkheid te werken in een kleine groep aan een kunstzinnig reminiscentieprogramma ‘De vruchten van het leven’. In dit programma wordt op thematische wijze teruggekeken op het leven en met name op de vruchten die het leven heeft gebracht. Deze worden gedeeld in een gesprek en individueel verwerkt met de kunstzinnige middelen. ‘De vruchten van het leven’ is een preventief programma wat goed ingezet kan worden bij mensen met dementie die nog in staat zijn herinneringen te delen. Het programma draagt (naast het preventieve karakter) ook bij aan de sfeer in de groep. Het schept verbinding en vertrouwen.

Samen kunst kijken, een groepsprogramma 

Kunst raakt het gevoel, maakt herinneringen wakker en nodigt uit tot het delen van levensverhalen. Samen kunst kijken draagt bij aan het gevoel erbij te horen. Kunst maakt gelukkig, dat zult u zelf ervaren bij dit programma.

Ook wanneer de hersenen zijn aangedaan, kan het samen kunst kijken (volgens de methode VTS) heel stimulerend werken. Voor deze doelgroep is het extra nodig dat de hersenen weer worden geprikkeld, er weer overzicht en structuur komt, taal wordt uitgelokt en dat men ook weer kan genieten. En, niet onbelangrijk, samen kunt kijken is ontzettend leuk!

Kunstzinnige therapie, juist ook voor de mantelzorger

Bent u mantelzorger? Dan staat u vaak dag in dag uit klaar voor uw naaste(n) en heeft u weinig tijd voor u zelf. Dit vraagt veel energie en de kans bestaat dat het voor u teveel wordt. Denkt u eens aan kunstzinnige therapie. U zult merken dat het creatief bezig zijn uw draagkracht versterkt en ontzettend veel plezier geeft.

Goed om te weten

Ter informatie: ik heb geruime tijd gewerkt in de revalidatie en verpeeghuissector. Daar begeleidde ik mensen met NAH (niet aangeboden hersenletsel), neurorevalidanten, ouderen met Parkinson, MS, COPD, hartproblematiek en andere somatische aandoeningen. Evenals mensen met dementie, waaronder ook ouderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond. Leest u er meer over in een aantal blogs!