Jeugdwet

Het kan voorkomen dat intensieve therapie nodig is, samenwerking tussen meerdere behandelaren nodig is en/of de ouders/verzorgers niet de financiële middelen hebben om de therapie te bekostigen. Wanneer dit in uw situatie zo is, kunt u hulp vragen bij de gemeente en kan vanuit de jeugdwet een persoonsgebonden budget (PGB) voor uw kind worden toegekend.

Wijkteam/ Jeugdconsulent

Vaktherapie via het PGB (persoonsgebonden budget) is mogelijk. Bij een PGB wordt de therapie vanuit de gemeente vergoed en helpt het wijkteam (gemeente Rotterdam) of een jeugdconsulent (gemeente Lansingerland) de ouders/ verzorgers bij het zoeken naar passende hulp. In elke gemeente is dit op een andere manier georganiseerd.

‘Tenzij-bepaling’

Vaktherapeuten kunnen geen SKJ- of BIG-registratie aanvragen, maar vanuit de ‘tenzij-bepaling’ wel worden ingezet als jeugdhulp. Afhankelijk van de constructie die wordt afgesproken, kan de vaktherapie rechtstreeks of via een onderaannemer constructie (waarbij een andere behandelaar hoofdbehandelaar is) worden ingezet. De praktijk is bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indicatie kosten

De tarieven worden bij vaktherapie gebaseerd op het totaal aantal minuten dat per sessie wordt besteed: behandeling kind/ jongere, overdracht ouder/ verzorger/ begeleider en verslaglegging voor het dossier. Bij het verkennen van de hulpvraag wordt dit tarief ingeschat en besproken. Meestal komt het neer op €80,- (sessie, verslaglegging en overdracht).