Kunstzinnige kindertherapie, hoe dan?
Op deze pagina vindt u naast algemene informatie ook wat praktische informatie over de therapie. Wat kan u verwachten? Wat vraagt het van de ouders? Hoe ziet een traject er ongeveer uit? En wat zijn de kosten? 
Kunstzinnige kindertherapie
Spelenderwijs via creatieve oefeningen spreken we de verbeelding aan en gaan we op weg naar balans. Een angstig kind kan bijvoorbeeld weer zelfvertrouwen ontwikkelen. Een overbeweeglijk kind leren omgaan met grenzen. Een somber kind kan weer kleur ervaren en in beweging komen. Een gevoelig kind leert omgaan prikkels.
Niet praten, maar doen! 
Het fijne van kunstzinnige therapie is dus dat er niet altijd een gesprek nodig is. Zo kunnen ook kinderen die moeilijk kunnen communiceren zich toch uiten. Daarbij is het creatief en kunstzinnig bezigzijn iets wat kinderen over het algemeen graag doen. 
Ouders/ verzorgers
Kindertherapie werkt pas goed als er voldoende afstemming tussen de ouders en de therapeut. Een uitgebreide intake, tussentijds overleg en de bereidheid naar je eigen handelen te kijken zijn voorwaarden voor een geslaagd kunstzinnig therapeutisch traject.
Aanmelden, intakegesprek en start van het traject
U meldt uw kind aan via de mail yvonne@kunstzinnigetherapie.info of telefonisch 0618317810 (wanneer ik niet kan opnemen, spreek in). We maken een afspraak voor een telefonische intake (zonder uw kind). De 1e sessie wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek (in de praktijk) met u en uw kind. Uw kind kan dan ook zelf vertellen waar ik bij kan helpen. Daarna start de diagnostische/ beeldvormende fase: via een aantal ‘vrije’ creatieve opdrachten gaat uw kind aan de slag. 
Afstemming/ behandelplan
Na de diagnostische fase gaan we in gesprek n.a.v. de werkstukken uit de eerste sessies. Samen kijken we welke tekens uw kind geeft, wat het ons wil zeggen en hoe we dit kunnen plaatsen in de context van de hulpvraag. Uw kind wordt hier bewust niet bij betrokken; zo blijft het spelenderwijs en onbevangen in de sessies staan. Daarna gaan we op weg en houden we elkaar goed op de hoogte, zodat in de sessies ingespeeld kan worden op dat wat op dat moment nodig is. U kunt bijzonderheden doorgeven via mail, app of een briefje. 
Afronding van het traject
Meestal kent een traject 12 sessies. De 12e sessie ronden we gezamenlijk (kind, therapeut, ouder(s) en evt. de leerkracht) het traject af. We kijken naar alle werkstukken, bespreken de ontwikkelingen en vieren de groei van je kind. Een mooi moment, waarop kind en ouders vaak stralen van trots. De werkstukken gaan dan allemaal mee naar huis. Na 4-6 weken ontvangt u via de mail een vragenlijst om terug te blikken op het hele proces. 
Kosten
Kunstzinnige kindertherapie kost €60,- per sessie (45 minuten). Het intakegesprek wordt niet in rekening gebracht. Het gesprek om af te stemmen, wordt als losse sessie gerekend. Extra oudergesprekken zijn mogelijk en kosten €30,- per half uur. 
Kunstzinnige therapie wordt vergoed
Kunstzinnige therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Op uw polis staat hoeveel u vergoed krijgt. Soms is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekering. 
“Ons kind vond het leuk om te doen. Hij werd vrijer met spelen in huis. De legopoppetjes begonnen door het huis te lopen en hij maakte daar meer geluid bij. Het is fijn dat er goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van het kind.”
Lees verder: