Doen, ervaren, effect! 

Kunstzinnige therapie is een vorm van vaktherapie waarbij het doen en ervaren voorop staat. Door middel van tekenen, schilderen, boetseren en andere creatieve oefeningen gaan we in de kunstzinnige therapie spelenderwijs op zoek naar balans. De opdrachten worden afgestemd op de hulpvraag, het proces van je kind staat voorop. Kunstzinnige therapie is geschikt voor alle kinderen (vanaf 4 jaar) en wordt meestal individueel aangeboden. Gezinstherapie is ook mogelijk.

Therapie voor kinderen
Je kunt denken aan kindertherapie als je kind uit balans is. Als je kind uit balans is, geeft het signalen, zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem, piekeren, nachtmerries, somberheid, bedplassen, nagelbijten, pesten of gepest worden, (faal)angst, onzekerheid, concentratieproblemen, nare gedachten hebben…
Begeleiding via een PGB
Heeft je kind een persoonsgebonden budget (pgb)? Ook dan kan je terecht in mijn praktijk. Voor begeleiding via een PGB valt vaktherapie onder de ‘tenzij-bepaling’ in de jeugdwet, dit betekent dat aannemelijk gemaakt moet worden dat de inzet van vaktherapie noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Het aanvragen en toekennen kan per gemeente verschillen. Laten we in een vroeg stadium afstemmen wat nodig is voor de aanvraag en toekenning.
Kinderen geven tekens
In het therapeutisch traject komen deze signalen via vorm, kleur en beweging in beeld. Deze ‘tekens’ vormen samen met de hulpvraag en het intakegesprek het uitgangspunt voor het behandeltraject. In overleg met de ouders/ verzorgers wordt het behandeltraject gestart.
Spelenderwijs op zoek naar balans
In het therapeutisch traject gaan we spelenderwijs via allerlei creatieve oefeningen aan de slag. Via de weg van de verbeelding is je kind actief aan het werk steeds meer in balans te komen. De meeste kinderen hebben geen enkel idee en zien de therapie als een gezellig creatief uurtje waarin ze alle aandacht krijgen.
“Ik zie kunstzinnige therapie als een stukje van een puzzel om ons kind zich beter in de wereld te laten ontwikkelen. Ik heb er veel van geleerd. Ons kind heeft mede dankzij de therapie rustigere momenten en kan hij zich beter beheersen. Ik kan het andere ouders aanraden, omdat het kind op een speelse, creatieve manier kan leren omgaan met zichzelf en gevoelens.”
Lees verder:

Therapie voor kinderen

Oudercoaching

Reacties van ouders