Therapie kinderen

Ieder mens is creatief en kan dit vermogen inzetten voor meer balans en vitaliteit.  Kunstzinnige therapie is een behandelmethode die dit creatieve vermogen versterkt en structureert. Kunstzinnige kindertherapie kan ingezet worden bij lichamelijke en/of psychische klachten.

Er wordt gewerkt in actieve kunstzinnige sessies, waaronder tekenen, schilderen, boetseren of collages maken. Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag wordt naast het beeldend werken ook het gesprek ingezet. Je hoeft niet creatief of kunstzinnig te zijn; het proces staat centraal.

 
 
Als de balans tussen lichaam, ziel en geest verstoord is, geven kinderen signalen. Dit kunnen lichamelijke of sociaal-emotionele signalen zijn zoals buikpijn, hoofdpijn, astma, eczeem, piekeren, nachtmerries, somberheid, bedplassen, nagelbijten, pesten of gepest worden, (faal)angst, onzekerheid, concentratieproblemen, nare gedachten hebben…
 Schildering, nat in nat
 
Kunstzinnige therapie kan helpen deze balans weer te vinden. Zo kan een angstig kind weer zelfvertrouwen ontwikkelen, een overbeweeglijk kind leren omgaan met grenzen of een somber kind weer kleur leren ervaren en in beweging komen.
 
 
Kunstzinnige therapie kan ondersteuning bieden bij ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme. Kunstzinnige therapie kan tevens ondersteunend werken bij kinderen met leesproblemen en dyslexie. De bovengenoemde signalen kunnen ook bij deze kinderen voorkomen, naast de problematiek van de stoornis.
 zeezicht met dolfijnen, pastel
 
Het fijne van kunstzinnige therapie is, dat er niet altijd een gesprek nodig is. Zo kunnen ook kinderen die moeilijk kunnen communiceren zich toch uiten. Daarbij is het creatief en kunstzinnig bezigzijn iets wat kinderen over het algemeen graag doen. De drempel wordt zo voor een kind een stuk lager!
 
 
De kosten voor kunstzinnige therapie bedragen €45,- per sessie (45 minuten). Een traject kent meestal 12 sessies. Het intakegesprek wordt niet in rekening gebracht. Voor het bespreken van het therapieplan maken we een aparte afspraak (zonder uw kind). De 12e sessie evalueren we gezamenlijk (met kind en ouders) de therapie, waarna u een verslag ontvangt. Heeft u behoefte aan meer gesprekken of informatie, dan bedragen de kosten €30,- per half uur. Deze gesprekken kunnen ook in het teken staan van oudercoaching. Veelal wordt de therapie vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. 
 
Belangrijk om te weten: 
  • De eerste periode van het traject van de kunstzinnige therapie kunnen gevoelens loskomen. Uw kind kan gaan dromen, zich onrustig voelen, gaan piekeren, plotseling huilen enz.  Mogelijk reageert uw kind zich op u of anderen in het gezin af. Probeer uw kind te ondersteunen, bied veilige kaders en rustmomenten. Gedurende het traject zal dit gedrag verminderen en wordt het effect van de therapie steeds meer merkbaar. 
  • Veel van de beeldentaal in de werkstukken is onbewust door uw kind gecreëerd, u hoort erover als we het therapieplan bespreken. Echter, bespreek met uw kind deze symboliek niet. Uw kind kan dan een stuk onbevangenheid kwijtraken en teveel in het hoofd gaan zitten tijdens het creëren. Dit is ook de reden waarom uw kind niet bij de bespreking van het plan aanwezig is en u het plan ook niet met uw kind bespreekt. 
  • Vaak werk ik meerdere sessies met hetzelfde materiaal en doen we een opdracht die enigszins overeenkomt. Door dit herhalen kan de werking van het materiaal en de techniek verinnerlijkt worden, pakken we (als het ware) een stuk verdieping. 
  • De kunstzinnige therapie heeft tijd nodig om een verandering van binnenuit in beweging te brengen, meestal merkt u gaandeweg het traject dat een ontwikkeling zich aandient. Dit stopt niet bij het afronden van de therapie. Ook na het afronden van de therapie kunnen zich nog steeds ontwikkelingen aandienen. 
  • Bij heel jonge kinderen (onder de 6 jaar) wordt vaak meer spelenderwijs gewerkt, het plan is dan dynamischer en vooraf minder duidelijk. Geef gerust actuele informatie door voorafgaand aan de therapie, evt. op een briefje. 
  • Scholieren (vanaf 12/13 jaar) worden vaak actiever betrokken bij het plan, mogelijk wordt u al ouder daar minder bij betrokken.
  • Indien kunstzinnige therapie op dit moment niet de juiste weg is, maken we (ouders en therapeut) dit bespreekbaar en kijk ik met jullie mee welke begeleiding meer aanspreekt. De reeds afgeronde sessies kunnen inzicht geven in de richting van verdere begeleiding/ aanpak. 
Twitter

Dit was zo bijzonder, daarom deel ik het graag nog eens. Wat mag ik soms toch ontzettend dichtbij komen. #idpz2018 #palliatievezorg #kunst #therapie lnkd.in/gkTgwdR

Ongeveer 15 uur geleden